Op 14 april 2010 heeft Telenet een transparantiemelding ontvangen vanwege de leden van het Liberty Global Consortium, optredend in onderling overleg, waarin deze bevestigen dat, op 8 april 2010, de participatie van Binan Investments B.V. in de Onderneming 56.405.400 aandelen bedroeg, hetzij 50,45 % van het totale uitstaande aandelenkapitaal.

Deze transparantiemelding werd opgemaakt n.a.v. diverse overdrachten binnen het LGI Consortium, tengevolge waarvan de totaliteit van de aandelen van Binan Investments B.V. finaal werden overgedragen aan UPC Belgium B.V., eveneens een dochteronderneming van Liberty Global Inc.

Daarnaast wordt ook melding gemaakt van de verwerving van 313.879 aandelen van de Onderneming door Binan Investments B.V. sinds de vorige transparantiemelding, ingevolge aankopen op de markt (aankopen zonder drempeloverschrijding).

Op 14 april 2010 heeft Telenet een transparantiemelding ontvangen vanwege de leden van het Liberty Global Consortium, optredend in onderling overleg, waarin deze bevestigen dat, op 8 april 2010, de participatie van Binan Investments B.V. in de Onderneming 56.405.400 aandelen bedroeg, hetzij 50,45 % van het totale uitstaande aandelenkapitaal. Deze transparantiemelding werd opgemaakt n.a.v. diverse overdrachten binnen het LGI Consortium, tengevolge waarvan de totaliteit van de aandelen van Binan Investments B.V. finaal werden overgedragen aan UPC Belgium B.V., eveneens een dochteronderneming van Liberty Global Inc. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van de verwerving van 313.879 aandelen van de Onderneming door Binan Investments B.V. sinds de vorige transparantiemelding, ingevolge aankopen op de markt (aankopen zonder drempeloverschrijding).