U bent nog niet te laat. U kunt eigenlijk pas een claim indienen nadat het Gerechtshof in Amsterdam de schikking van Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, bindend heeft verklaard. Ageas heeft wel al een akkoord gesloten met de claimorganisaties en de Nederlandse beleggersvereniging VEB. Maar de rechter moet de schikking bindend verklaren. Dat gebeurt wellicht op vrijdag 16 juni na 17.30 uur.
...