Het principe is dat je ook belast wordt op de meerwaarde van een obligatiefonds bij een verkoop. Op de gerealiseerde meerwaarde betaal je 25% roerende voorheffing. Kocht je bijvoorbeeld een obligatiefonds aan 100 euro en je verkoopt dat aan 120 euro, dan betaal je 25% roerende voorheffing op 20 euro. Kiezen voor een kapitaliserend obligatiefonds - dus zonder coupons - om fiscale redenen heeft dus geen zin.

Obligatiefonds met einddatum

De voorbije jaren kwamen ook kapitaliserende obligatiefondsen op de markt met een vaste vervaldag - bijvoorbeeld 5 jaar - en soms zelfs zonder zogenaamd Europees paspoort. Het voordeel van zo'n obligatiefonds met vaste looptijd, is dat men vrij goed kan inschatten wat de juiste opbrengst zal zijn van het fonds. Maar hoe zit het fiscaal met deze fondsen?

Vervroegd verkopen?

Obligatiefondsen met vervaldag ontsnappen niet aan de roerende voorheffing van 25% op het moment van terugbetaling op de vervaldag, zelfs als ze geen Europees paspoort hebben. De beurstaks van voorlopig 1% - 1,35% vanaf 1 januari 2015 - is wel niet verschuldigd bij terugbetaling op vervaldag.

En als u voor de einddatum verkoopt? Het is fiscaal af te raden om een dergelijk fonds vroegtijdig - dus voor de vervaldag - te verkopen. Je betaalt dan immers 25% roerende voorheffing én 1% beurstaks - binnenkort 1,35% -, ongeacht of het fonds een Europees paspoort heeft of niet. (JA)

Het principe is dat je ook belast wordt op de meerwaarde van een obligatiefonds bij een verkoop. Op de gerealiseerde meerwaarde betaal je 25% roerende voorheffing. Kocht je bijvoorbeeld een obligatiefonds aan 100 euro en je verkoopt dat aan 120 euro, dan betaal je 25% roerende voorheffing op 20 euro. Kiezen voor een kapitaliserend obligatiefonds - dus zonder coupons - om fiscale redenen heeft dus geen zin. Obligatiefonds met einddatumDe voorbije jaren kwamen ook kapitaliserende obligatiefondsen op de markt met een vaste vervaldag - bijvoorbeeld 5 jaar - en soms zelfs zonder zogenaamd Europees paspoort. Het voordeel van zo'n obligatiefonds met vaste looptijd, is dat men vrij goed kan inschatten wat de juiste opbrengst zal zijn van het fonds. Maar hoe zit het fiscaal met deze fondsen?Vervroegd verkopen?Obligatiefondsen met vervaldag ontsnappen niet aan de roerende voorheffing van 25% op het moment van terugbetaling op de vervaldag, zelfs als ze geen Europees paspoort hebben. De beurstaks van voorlopig 1% - 1,35% vanaf 1 januari 2015 - is wel niet verschuldigd bij terugbetaling op vervaldag. En als u voor de einddatum verkoopt? Het is fiscaal af te raden om een dergelijk fonds vroegtijdig - dus voor de vervaldag - te verkopen. Je betaalt dan immers 25% roerende voorheffing én 1% beurstaks - binnenkort 1,35% -, ongeacht of het fonds een Europees paspoort heeft of niet. (JA)