Het effect van deze verkopen en het vervallen van de huurgarantie op de 1e fase van Canal Logistics werd maar in beperkte mate opgevangen door de uitkoop van het huurcontract begin 01/2011 met Redevco Retail Belgium te Nossegem.

Het netto courant resultaat van het derde kwartaal bedraagt 3,8 miljoen euro (hetzij 0,95 euro per aandeel). In het derde kwartaal van 2010 bedroeg het netto courant resultaat 5,4 miljoen euro (hetzij 1,34 euro per aandeel).

De daling is voornamelijk te wijten aan het feit dat er nog geen vervangingsinvesteringen werden verricht voor de in 2010 verkochte gebouwen.

Op het einde van het derde kwartaal van het boekjaar 2011 bedraagt het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 261,2 miljoen euro (30/06/11: 270,7 miljoen euro). De daling is voornamelijk te wijten aan de negatieve reële waarde van de effectieve rente-indekkingen.

Per 30/09/11 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel 65,36 euro (30/06/10: 67,74 euro). Op 30/09/11 noteert het aandeel van Leasinvest Real Estate op 62,05 euro dat 5% lager ligt dan de intrinsieke waarde.

De Raad van Bestuur bevestigt haar verklaring aangaande de vooruitzichten in het halfjaarverslag, m.n. dat verwacht wordt, ondanks het feit dat de belangrijke desinvesteringen in 2010 nog niet gecompenseerd werden door bijkomende investeringen, hetgeen een negatief effect heeft op de huuromzet en het netto courant resultaat voor 2011, en behoudens onvoorziene omstandigheden, dat het dividend 2011 in lijn met 2010 zal kunnen worden gehandhaafd.

Het effect van deze verkopen en het vervallen van de huurgarantie op de 1e fase van Canal Logistics werd maar in beperkte mate opgevangen door de uitkoop van het huurcontract begin 01/2011 met Redevco Retail Belgium te Nossegem. Het netto courant resultaat van het derde kwartaal bedraagt 3,8 miljoen euro (hetzij 0,95 euro per aandeel). In het derde kwartaal van 2010 bedroeg het netto courant resultaat 5,4 miljoen euro (hetzij 1,34 euro per aandeel). De daling is voornamelijk te wijten aan het feit dat er nog geen vervangingsinvesteringen werden verricht voor de in 2010 verkochte gebouwen. Op het einde van het derde kwartaal van het boekjaar 2011 bedraagt het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 261,2 miljoen euro (30/06/11: 270,7 miljoen euro). De daling is voornamelijk te wijten aan de negatieve reële waarde van de effectieve rente-indekkingen. Per 30/09/11 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel 65,36 euro (30/06/10: 67,74 euro). Op 30/09/11 noteert het aandeel van Leasinvest Real Estate op 62,05 euro dat 5% lager ligt dan de intrinsieke waarde. De Raad van Bestuur bevestigt haar verklaring aangaande de vooruitzichten in het halfjaarverslag, m.n. dat verwacht wordt, ondanks het feit dat de belangrijke desinvesteringen in 2010 nog niet gecompenseerd werden door bijkomende investeringen, hetgeen een negatief effect heeft op de huuromzet en het netto courant resultaat voor 2011, en behoudens onvoorziene omstandigheden, dat het dividend 2011 in lijn met 2010 zal kunnen worden gehandhaafd.