De opbrengst van deze verkoop wordt geherinvesteerd in de ontwikkeling van het recent aangekocht Hotel Rix gelegen aan de Boulevard Royal in Stad Luxemburg. Deze verkoop kwam tot stand met tussenkomst van CBRE, die optrad voor de koper.

De opbrengst van deze verkoop wordt geherinvesteerd in de ontwikkeling van het recent aangekocht Hotel Rix gelegen aan de Boulevard Royal in Stad Luxemburg. Deze verkoop kwam tot stand met tussenkomst van CBRE, die optrad voor de koper.