In die context overweegt de zaakvoerder van Leasinvest Real Estate over te gaan tot een openbare aanbieding van nieuwe

aandelen in Leasinvest Real Estate door middel van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal,

overeenkomstig art. 603 W. Venn. en artikel 7 van de statuten, via een inbreng in geld met naleving van het voorkeurrecht

van de bestaande aandeelhouders.

In die context overweegt de zaakvoerder van Leasinvest Real Estate over te gaan tot een openbare aanbieding van nieuwe aandelen in Leasinvest Real Estate door middel van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig art. 603 W. Venn. en artikel 7 van de statuten, via een inbreng in geld met naleving van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.