-Toename van het netto courant resultaat, aandeel groep, met 25% tot 2,67 euro per aandeel (30/06/08: 1,99 euro per aandeel);

-Stijging van de huuropbrengsten met 20% tot 19,5 miljoen euro (30/06/08: 16,3 miljoen euro);

-Daling van het netto resultaat, aandeel groep, van 21,3 miljoen euro (5,3 euro per aandeel) op 30/06/08 tot 12,8 miljoen euro (3,2 euro per aandeel) op 30/06/09 hoofdzakelijk als gevolg van niet-gerealiseerde negatieve portefeuille-schommelingen;

-Verkoop van het kantorengebouw Bian in Luxemburg brengt een meerwaarde van 15,2 miljoen euro op, waarvan reeds 12 miljoen euro werd opgenomen per 31/03/09;

-Daling van de schuldgraad tot 48,67% (31/12/08: 52,06%).

Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt voor het volledige boekjaar 2009 een netto courant resultaat (exclusief portefeuilleresultaten en impact IAS 39) verwacht dat hoger ligt dan over de periode 01/01/08-31/12/08.

-Toename van het netto courant resultaat, aandeel groep, met 25% tot 2,67 euro per aandeel (30/06/08: 1,99 euro per aandeel);-Stijging van de huuropbrengsten met 20% tot 19,5 miljoen euro (30/06/08: 16,3 miljoen euro);-Daling van het netto resultaat, aandeel groep, van 21,3 miljoen euro (5,3 euro per aandeel) op 30/06/08 tot 12,8 miljoen euro (3,2 euro per aandeel) op 30/06/09 hoofdzakelijk als gevolg van niet-gerealiseerde negatieve portefeuille-schommelingen;-Verkoop van het kantorengebouw Bian in Luxemburg brengt een meerwaarde van 15,2 miljoen euro op, waarvan reeds 12 miljoen euro werd opgenomen per 31/03/09;-Daling van de schuldgraad tot 48,67% (31/12/08: 52,06%).Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt voor het volledige boekjaar 2009 een netto courant resultaat (exclusief portefeuilleresultaten en impact IAS 39) verwacht dat hoger ligt dan over de periode 01/01/08-31/12/08.