Op 31/03/10 bedroeg het eigen vermogen, aandeel groep 274,6 miljoen euro hetgeen overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel van 68,70 euro tegenover 68,79 euro op 31/12/09.

Ter herinnering: op 24/05/10 zal Leasinvest Real Estate - mits goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt op 17/05/10 - het dividend van het vorige boekjaar van bruto 4 euro en netto, vrij van roerende voorheffing, 3,40 euro uitkeren.

Leasinvest Real Estate realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 een huuromzet van 9,7 miljoen euro (idem 31/03/2009), hetgeen in lijn is de met de verwachtingen.

Het netto courant resultaat, zijnde het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat enerzijds en de negatieve variaties in de reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen anderzijds, steeg met 37% en bedroeg 6,6 miljoen euro op 31/03/10 (hetzij 1,66 euro per aandeel) ten opzichte van 4,8 miljoen euro (hetzij 1,21 euro per aandeel) op 31/03/09.

Deze toename wordt verklaard door niet recurrente elementen, voornamelijk betaalde premies i.k.v. rente indekkingen vorig jaar en een uitzonderlijke belastingsopbrengst dit jaar.

Op 31/03/10 bedroeg het eigen vermogen, aandeel groep 274,6 miljoen euro hetgeen overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel van 68,70 euro tegenover 68,79 euro op 31/12/09. Ter herinnering: op 24/05/10 zal Leasinvest Real Estate - mits goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt op 17/05/10 - het dividend van het vorige boekjaar van bruto 4 euro en netto, vrij van roerende voorheffing, 3,40 euro uitkeren. Leasinvest Real Estate realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 een huuromzet van 9,7 miljoen euro (idem 31/03/2009), hetgeen in lijn is de met de verwachtingen. Het netto courant resultaat, zijnde het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat enerzijds en de negatieve variaties in de reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen anderzijds, steeg met 37% en bedroeg 6,6 miljoen euro op 31/03/10 (hetzij 1,66 euro per aandeel) ten opzichte van 4,8 miljoen euro (hetzij 1,21 euro per aandeel) op 31/03/09. Deze toename wordt verklaard door niet recurrente elementen, voornamelijk betaalde premies i.k.v. rente indekkingen vorig jaar en een uitzonderlijke belastingsopbrengst dit jaar.