Het nadeel voor bestaande aandeelhouders was volgens Gert De Mesure van Demes Invest dat de koers sterk onderuitging, tot slechts een fractie boven de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (i.e. 65,5 euro).

Dit neemt niet weg dat de vooruitzichten voor 2013 heel gunstig blijven. Dit heeft Leasinvest Re te danken aan 2 belangrijke transacties die in september 2012 plaats hebben gevonden.

Enerzijds werd het Rijksarchief Brugge opgeleverd, een investering van 17,9 miljoen euro met een rendement van 6,4%. Anderzijds kocht het via vastgoedcertificaten een commercieel centrum in het Groot-Hertogdom Luxemburg voor 74,5 miljoen euro en een rendement van 6,4%.

De impact van deze transacties op de cijfers van 2012 was beperkt tot slechts 3 maanden, in 2013 zullen ze voor de volle 12 maanden geconsolideerd worden.

Dat kan tot een stijging van de huurinkomsten met 10% leiden in 2013. Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven, want 9 kansen op 10 zal Leasinvest Re met het opgehaalde geld nog een grote transactie verrichten.

Zo gaat Gert De Mesure er van uit dat Leasinvest Re na de zomervakantie een nieuwe gelijkaardige acquisitie in Luxemburg zal aankondigen, een ander commercieel centrum van de groep die in september al verkocht aan Leasinvest Re.

Zo verwacht hij een courant resultaat per aandeel van 5,28 euro per aandeel voor 2013, licht hoger dan de 5,26 euro van 2012, maar wel lager dan de 5,56 euro per aandeel die we eerst verwachtten voor 2013. De verwatering door de kapitaalverhoging bedraagt dus ongeveer 5,4%.

Belangrijkst van al voor de belegger is dat het netto dividend over 2013 licht zal stijgen van 3,30 naar 3,34 euro. Op de huidige koers geeft dat een netto dividend rendement van 5%, wat hoger is dan het gemiddelde van 4,7% netto voor de Belgische vastgoedbevaks.

We mogen volgens Gert De Mesure ook niet vergeten dat de schuldgraad van Leasinvest Re zal dalen door deze kapitaalverhoging, wat dan weer ruimte geeft voor nieuwe acquisities en een stijging van het resultaat. Samengevat biedt de koersdruk ten gevolge van de kapitaalverhoging dus een interessante instapmogelijkheid.

Het nadeel voor bestaande aandeelhouders was volgens Gert De Mesure van Demes Invest dat de koers sterk onderuitging, tot slechts een fractie boven de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (i.e. 65,5 euro). Dit neemt niet weg dat de vooruitzichten voor 2013 heel gunstig blijven. Dit heeft Leasinvest Re te danken aan 2 belangrijke transacties die in september 2012 plaats hebben gevonden. Enerzijds werd het Rijksarchief Brugge opgeleverd, een investering van 17,9 miljoen euro met een rendement van 6,4%. Anderzijds kocht het via vastgoedcertificaten een commercieel centrum in het Groot-Hertogdom Luxemburg voor 74,5 miljoen euro en een rendement van 6,4%. De impact van deze transacties op de cijfers van 2012 was beperkt tot slechts 3 maanden, in 2013 zullen ze voor de volle 12 maanden geconsolideerd worden. Dat kan tot een stijging van de huurinkomsten met 10% leiden in 2013. Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven, want 9 kansen op 10 zal Leasinvest Re met het opgehaalde geld nog een grote transactie verrichten. Zo gaat Gert De Mesure er van uit dat Leasinvest Re na de zomervakantie een nieuwe gelijkaardige acquisitie in Luxemburg zal aankondigen, een ander commercieel centrum van de groep die in september al verkocht aan Leasinvest Re. Zo verwacht hij een courant resultaat per aandeel van 5,28 euro per aandeel voor 2013, licht hoger dan de 5,26 euro van 2012, maar wel lager dan de 5,56 euro per aandeel die we eerst verwachtten voor 2013. De verwatering door de kapitaalverhoging bedraagt dus ongeveer 5,4%. Belangrijkst van al voor de belegger is dat het netto dividend over 2013 licht zal stijgen van 3,30 naar 3,34 euro. Op de huidige koers geeft dat een netto dividend rendement van 5%, wat hoger is dan het gemiddelde van 4,7% netto voor de Belgische vastgoedbevaks. We mogen volgens Gert De Mesure ook niet vergeten dat de schuldgraad van Leasinvest Re zal dalen door deze kapitaalverhoging, wat dan weer ruimte geeft voor nieuwe acquisities en een stijging van het resultaat. Samengevat biedt de koersdruk ten gevolge van de kapitaalverhoging dus een interessante instapmogelijkheid.