Deze evolutie omhelst enerzijds een toename ingevolge de succesvolle verhuringen en de pro rata bijdrage van Knauf Shopping Center Schmiede en Rijksarchief te Brugge.

Deze toename werd echter gecompenseerd als gevolg van de in mei 2011 uitzonderlijk ontvangen huurgarantievergoeding in het kader van het gebouw The Crescent en de ontvangen huurgarantie mbt Canal Logistics in het eerste kwartaal van 2011.

Bij gelijkblijvende portefeuille nemen de huurinkomsten (excl. ontvangen huurgaranties in 2011) toe met 12,5% of 1.084 duizend euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De huurinkomsten over het derde kwartaal van 2012 zijn met 16% toegenomen vergeleken met de huurinkomsten over het derde kwartaal van het vorige boekjaar en bedragen 9.651 duizend euro in vergelijking met 8.318 duizend euro, voornamelijk als gevolg van de succesvolle verhuringen en de bijdrage van Knauf Shopping Center Schmiede en Rijksarchief te Brugge.

Het netto courant resultaat over de eerste negen maanden bedraagt 15,3 miljoen euro (hetzij 3,81 euro per aandeel2), in vergelijking met 14,8 miljoen euro (hetzij 3,71 euro per aandeel) voor dezelfde periode vorig jaar.

De toename van het netto courant resultaat wordt naast de toename van de huurinkomsten verder hoofdzakelijk verklaard door een lager netto financieel resultaat (exclusief het effect van de mark-to-market van de niet effectieve financiële instrumenten) over de eerste negen maanden van 2012 in vergelijking met dezelfde periode in 2011.

Het netto resultaat over de eerste negen maanden bedraagt 14 miljoen euro (hetzij 3,49 euro per aandeel), in vergelijking met 9,4 miljoen euro (hetzij 2,36 euro per aandeel) voor dezelfde periode vorig jaar.

ING heeft nog steeds neutraal advies

Volgens Jaap Kuin waren er geen verrassingen bij Leasinvest, de bezettingsgraad is gestegen en het vooruitzicht op een stabiel dividend blijft gehandhaafd. Het neutraal advies blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 65,20 euro.

Deze evolutie omhelst enerzijds een toename ingevolge de succesvolle verhuringen en de pro rata bijdrage van Knauf Shopping Center Schmiede en Rijksarchief te Brugge. Deze toename werd echter gecompenseerd als gevolg van de in mei 2011 uitzonderlijk ontvangen huurgarantievergoeding in het kader van het gebouw The Crescent en de ontvangen huurgarantie mbt Canal Logistics in het eerste kwartaal van 2011. Bij gelijkblijvende portefeuille nemen de huurinkomsten (excl. ontvangen huurgaranties in 2011) toe met 12,5% of 1.084 duizend euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De huurinkomsten over het derde kwartaal van 2012 zijn met 16% toegenomen vergeleken met de huurinkomsten over het derde kwartaal van het vorige boekjaar en bedragen 9.651 duizend euro in vergelijking met 8.318 duizend euro, voornamelijk als gevolg van de succesvolle verhuringen en de bijdrage van Knauf Shopping Center Schmiede en Rijksarchief te Brugge. Het netto courant resultaat over de eerste negen maanden bedraagt 15,3 miljoen euro (hetzij 3,81 euro per aandeel2), in vergelijking met 14,8 miljoen euro (hetzij 3,71 euro per aandeel) voor dezelfde periode vorig jaar. De toename van het netto courant resultaat wordt naast de toename van de huurinkomsten verder hoofdzakelijk verklaard door een lager netto financieel resultaat (exclusief het effect van de mark-to-market van de niet effectieve financiële instrumenten) over de eerste negen maanden van 2012 in vergelijking met dezelfde periode in 2011. Het netto resultaat over de eerste negen maanden bedraagt 14 miljoen euro (hetzij 3,49 euro per aandeel), in vergelijking met 9,4 miljoen euro (hetzij 2,36 euro per aandeel) voor dezelfde periode vorig jaar. ING heeft nog steeds neutraal advies Volgens Jaap Kuin waren er geen verrassingen bij Leasinvest, de bezettingsgraad is gestegen en het vooruitzicht op een stabiel dividend blijft gehandhaafd. Het neutraal advies blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 65,20 euro.