Naar aanleiding van het - voor Lavide ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van september jl. en het verwerpen van een eerder overeengekomen schikking door de BAVA van 5 februari jl., is op basis van heronderhandelingen alsnog een voorwaardelijke schikking overeengekomen met de curator van Mieger Adviesburo B.V.

Deze schikking voorziet onder meer in een forse uitgifte van aandelen Lavide aan de curator. De schikking zal integraal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering op 15 mei 2014.

Naar aanleiding van het - voor Lavide ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van september jl. en het verwerpen van een eerder overeengekomen schikking door de BAVA van 5 februari jl., is op basis van heronderhandelingen alsnog een voorwaardelijke schikking overeengekomen met de curator van Mieger Adviesburo B.V. Deze schikking voorziet onder meer in een forse uitgifte van aandelen Lavide aan de curator. De schikking zal integraal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering op 15 mei 2014.