Deze zaak heeft betrekking op een kwestie uit 2005 inzake een earnout-regeling ter grootte van 2,8 miljoen aandelen Magnus Holding NV (rechtsvoorganger van Qurius, de oude naam van Lavide).

Na een eerdere gunstige uitspraak in 2011 bij de Rechtbank heeft het Hof aangegeven dat Qurius op een aantal punten tekortschiet. Lavide zal het tussenarrest aandachtig bestuderen.

Naar verwachting zal in het vierde kwartaal een zitting bij het Gerechtshof plaatsvinden, waarbij Lavide zich zal inzetten om de belangen van de bestaande aandeelhouders te behartigen.

Een voor Lavide negatief eindvonnis zou voor Lavide negatieve consequenties kunnen hebben voor de vermogenspositie. In dat geval zou overigens het middel van cassatie nog openstaan.

Deze zaak heeft betrekking op een kwestie uit 2005 inzake een earnout-regeling ter grootte van 2,8 miljoen aandelen Magnus Holding NV (rechtsvoorganger van Qurius, de oude naam van Lavide). Na een eerdere gunstige uitspraak in 2011 bij de Rechtbank heeft het Hof aangegeven dat Qurius op een aantal punten tekortschiet. Lavide zal het tussenarrest aandachtig bestuderen. Naar verwachting zal in het vierde kwartaal een zitting bij het Gerechtshof plaatsvinden, waarbij Lavide zich zal inzetten om de belangen van de bestaande aandeelhouders te behartigen. Een voor Lavide negatief eindvonnis zou voor Lavide negatieve consequenties kunnen hebben voor de vermogenspositie. In dat geval zou overigens het middel van cassatie nog openstaan.