De resultaten over 2013 zijn reeds op 13 maart 2014 gepubliceerd. Nettoverlies over het boekjaar 2013 is uitgekomen op 483.000 euro (2012: -30.636.000 euro).

Eigen vermogen ultimo 2013 bedraagt 122.000 euro (2012: 605.000 euro). Belangrijkste activa ultimo 2013 bestaan uit aandelen in Prodware S.A. en een beperkte kaspositie.

De kaspositie en het eigen vermogen zijn begin januari 2014 toegenomen met 150.000 euro vanwege de uitgifte van nieuwe aandelen aan Value8.

Het jaarverslag over 2013 zal worden toegelicht en vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA") op donderdag 15 mei 2014.

De oproep en agenda voor de AVA zullen uiterlijk 3 april 2014 beschikbaar zijn via de website van Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. zal in de komende periode de opties voor het beursfonds blijven onderzoeken, waarbij alle mogelijkheden open blijven en betrokken partijen een nieuwe poging doen om alsnog tot een minnelijke schikking te komen inzake het conflict met Mieger c.s. In het geval dat een nieuwe schikking wordt getroffen vóór de geplande AVA van 15 mei zou dit kunnen leiden tot een aangepaste datum voor de AVA.

De resultaten over 2013 zijn reeds op 13 maart 2014 gepubliceerd. Nettoverlies over het boekjaar 2013 is uitgekomen op 483.000 euro (2012: -30.636.000 euro). Eigen vermogen ultimo 2013 bedraagt 122.000 euro (2012: 605.000 euro). Belangrijkste activa ultimo 2013 bestaan uit aandelen in Prodware S.A. en een beperkte kaspositie. De kaspositie en het eigen vermogen zijn begin januari 2014 toegenomen met 150.000 euro vanwege de uitgifte van nieuwe aandelen aan Value8. Het jaarverslag over 2013 zal worden toegelicht en vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA") op donderdag 15 mei 2014. De oproep en agenda voor de AVA zullen uiterlijk 3 april 2014 beschikbaar zijn via de website van Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. zal in de komende periode de opties voor het beursfonds blijven onderzoeken, waarbij alle mogelijkheden open blijven en betrokken partijen een nieuwe poging doen om alsnog tot een minnelijke schikking te komen inzake het conflict met Mieger c.s. In het geval dat een nieuwe schikking wordt getroffen vóór de geplande AVA van 15 mei zou dit kunnen leiden tot een aangepaste datum voor de AVA.