Deze schikking voorziet in een uitgifte van aandelen Lavide aan Mieger c.s. De schikking zal integraal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de BAVA op 5 februari 2014.

Naast de schikking zal Lavide op de BAVA toelichting geven over de stand van zaken, de strategie en de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Ten aanzien van de Raad van Bestuur heeft mevrouw Pigeaud-Wijdeveld op eigen verzoek aangegeven haar bestuursfunctie te willen beëindigen per datum van de BAVA.

Zij heeft te kennen gegeven desgewenst wel beschikbaar te blijven voor de overdracht en afronding van de jaarrekening. De agenda en oproepstukken voor de BAVA van 5 februari worden beschikbaar gesteld via de website van Lavide.

Deze schikking voorziet in een uitgifte van aandelen Lavide aan Mieger c.s. De schikking zal integraal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de BAVA op 5 februari 2014. Naast de schikking zal Lavide op de BAVA toelichting geven over de stand van zaken, de strategie en de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ten aanzien van de Raad van Bestuur heeft mevrouw Pigeaud-Wijdeveld op eigen verzoek aangegeven haar bestuursfunctie te willen beëindigen per datum van de BAVA. Zij heeft te kennen gegeven desgewenst wel beschikbaar te blijven voor de overdracht en afronding van de jaarrekening. De agenda en oproepstukken voor de BAVA van 5 februari worden beschikbaar gesteld via de website van Lavide.