• Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware SA) is Lavide Holding NV (voorheen Qurius NV) een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.

• Tijdens de aandeelhoudersvergaderingen op 23 mei en 27 juni zijn alle geagendeerde voorstellen goedgekeurd. Op 23 mei is een nieuw Bestuur benoemd en op 27 juni is een statutenwijziging goedgekeurd.

• Naar aanleiding van deze statutenwijziging heeft halverwege juli 2013 een kapitaalvermindering, omgekeerde splitsing en naamswijziging van aandelen Qurius naar Lavide Holding plaatsgevonden.

• In het eerste halfjaar 2013 bedroegen de (grotendeels door het voormalige Bestuur geïnitieerde) kosten € 350.000. Het koersverlies op aandelen Prodware bedroeg € 141.000, waardoor het verlies in het eerste halfjaar uitkwam op € 491.000.

• Er is in de laatste maanden goede vooruitgang gemaakt met het reduceren van de kosten. De minimale instandhoudingskosten in de tweede helft van 2013 bedragen naar schatting circa € 75.000, exclusief eventuele incidentele kosten (koersresultaat aandelen, kosten reverse listing etc).

• Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware SA) is Lavide Holding NV (voorheen Qurius NV) een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering. • Tijdens de aandeelhoudersvergaderingen op 23 mei en 27 juni zijn alle geagendeerde voorstellen goedgekeurd. Op 23 mei is een nieuw Bestuur benoemd en op 27 juni is een statutenwijziging goedgekeurd. • Naar aanleiding van deze statutenwijziging heeft halverwege juli 2013 een kapitaalvermindering, omgekeerde splitsing en naamswijziging van aandelen Qurius naar Lavide Holding plaatsgevonden. • In het eerste halfjaar 2013 bedroegen de (grotendeels door het voormalige Bestuur geïnitieerde) kosten € 350.000. Het koersverlies op aandelen Prodware bedroeg € 141.000, waardoor het verlies in het eerste halfjaar uitkwam op € 491.000. • Er is in de laatste maanden goede vooruitgang gemaakt met het reduceren van de kosten. De minimale instandhoudingskosten in de tweede helft van 2013 bedragen naar schatting circa € 75.000, exclusief eventuele incidentele kosten (koersresultaat aandelen, kosten reverse listing etc).