Het verzoek aan het Gerechtshof tot het openstellen van tussentijds cassatieberoep bij de Hoge Raad is op 21 oktober jl. verworpen.

Lavide heeft voorts contact opgenomen met de wederpartij om de mogelijkheden van een schikking te onderzoeken.

Thans valt nog niet in te schatten of dat traject zal slagen. Indien de procedure wordt voortgezet, zal Lavide zich overigens blijven inzetten ten behoeve van een - voor Lavide-aandeelhouders - zo gunstig mogelijk resultaat.

Het verzoek aan het Gerechtshof tot het openstellen van tussentijds cassatieberoep bij de Hoge Raad is op 21 oktober jl. verworpen. Lavide heeft voorts contact opgenomen met de wederpartij om de mogelijkheden van een schikking te onderzoeken. Thans valt nog niet in te schatten of dat traject zal slagen. Indien de procedure wordt voortgezet, zal Lavide zich overigens blijven inzetten ten behoeve van een - voor Lavide-aandeelhouders - zo gunstig mogelijk resultaat.