Het inkopen van eigen staatsobligaties door de Europese Centrale Bank wordt in Duitsland met andere woorden niet echt wettig genoemd. Nog niet zo lang geleden zou een dergelijke uitspraak een correctie op de financiële markten hebben veroorzaakt en was ditmaal dus niet het geval.

Volgens Juvyns bewijst dit dat het wantrouwen van de beleggers ten opzichte van de euro sterk is gedaald. Het Europees hof moet nu een uitspraak doen over de zaak, maar dit hof wordt als minder belangrijk ervaren. Een belangrijk gegeven is evenwel dat Europa opnieuw tijd heeft gewonnen, want een volgende uitspraak kan nog enige tijd op zich laten wachten.

Het inkopen van eigen staatsobligaties door de Europese Centrale Bank wordt in Duitsland met andere woorden niet echt wettig genoemd. Nog niet zo lang geleden zou een dergelijke uitspraak een correctie op de financiële markten hebben veroorzaakt en was ditmaal dus niet het geval. Volgens Juvyns bewijst dit dat het wantrouwen van de beleggers ten opzichte van de euro sterk is gedaald. Het Europees hof moet nu een uitspraak doen over de zaak, maar dit hof wordt als minder belangrijk ervaren. Een belangrijk gegeven is evenwel dat Europa opnieuw tijd heeft gewonnen, want een volgende uitspraak kan nog enige tijd op zich laten wachten.