Dat komt door het stevige aanbod van alternatieven als schalieolie en -gas en teerzandolie en minder vraag naar raffinageproducten als gevolg van efficiëntere productieprocessen en energiegebruik.

Nieuwe projecten zijn kostbaarder, meer risicovol en complexer en zijn bovendien onderhevig aan concurrentie aan de overkant van de oceaan, waar schaliegas en -olie wordt gewonnen en van olieconcerns die staatseigendom zijn en over een langere adem beschikken dan private bedrijven als het aankomt op inkomsten. Shell heeft besloten regelmatiger af te boeken op investeringen als antwoord op die trend.

Het vooruitzicht van dividendrendement vervaagt bij het aandeel Royal Dutch Shell omdat de opgewekte kasstromen niet hard genoeg groeien en het inkopen van eigen aandelen of afstoten van bezittingen steeds lastiger wordt.

Dit scenario doet opgeld voor de meeste grote geïntegreerde olieconcerns. ABN Amro is slechts neutraal voor het aandeel.

Dat komt door het stevige aanbod van alternatieven als schalieolie en -gas en teerzandolie en minder vraag naar raffinageproducten als gevolg van efficiëntere productieprocessen en energiegebruik. Nieuwe projecten zijn kostbaarder, meer risicovol en complexer en zijn bovendien onderhevig aan concurrentie aan de overkant van de oceaan, waar schaliegas en -olie wordt gewonnen en van olieconcerns die staatseigendom zijn en over een langere adem beschikken dan private bedrijven als het aankomt op inkomsten. Shell heeft besloten regelmatiger af te boeken op investeringen als antwoord op die trend. Het vooruitzicht van dividendrendement vervaagt bij het aandeel Royal Dutch Shell omdat de opgewekte kasstromen niet hard genoeg groeien en het inkopen van eigen aandelen of afstoten van bezittingen steeds lastiger wordt. Dit scenario doet opgeld voor de meeste grote geïntegreerde olieconcerns. ABN Amro is slechts neutraal voor het aandeel.