De regering kan volgens Van Craeynest beter werk maken van een structurele hertekening van het belastings- en uitgavenbeleid, waarbij enerzijds ruimte gecreëerd wordt om de extra uitgaven op te vangen en anderzijds groei-ondersteunende impulsen ingebouwd worden.

De grote lijnen voor zo'n hervorming moeten liggen in een verlaging van de totale belastingdruk en vooral een verschuiving van de lasten op arbeid naar consumptie.

Wat de uitgaven betreft, is er vooral ruimte voor belangrijke besparingen in de algemene overheidsdiensten, terwijl een versterking van de sociale bescherming zich aandient.

De regering kan volgens Van Craeynest beter werk maken van een structurele hertekening van het belastings- en uitgavenbeleid, waarbij enerzijds ruimte gecreëerd wordt om de extra uitgaven op te vangen en anderzijds groei-ondersteunende impulsen ingebouwd worden. De grote lijnen voor zo'n hervorming moeten liggen in een verlaging van de totale belastingdruk en vooral een verschuiving van de lasten op arbeid naar consumptie. Wat de uitgaven betreft, is er vooral ruimte voor belangrijke besparingen in de algemene overheidsdiensten, terwijl een versterking van de sociale bescherming zich aandient.