Deze zullen niet allemaal vervangen worden door andere financieringsbronnen ( covered bonds, gewone interbanken financiering, ...) omdat de financiële sector nog steeds in

een afslankingsproces zit en de vraag naar kredieten zeer zwak is door de tegenvallende economische groei.

De euribor rente op korte en middellange termijn klimmen tot op het peil van de ECB-basisrente en misschien zelfs erover.

De langetermijnrente wordt hogerop geduwd ook door de verhoopte groeistijging en de inflatie die niet meer vertraagt.

Rentevoeten zouden zowat 20 à 40 basispunten hoger kunnen liggen einde 2013 tegenover het huidige peil. Uiteraard is het noodzakelijk dat de relatieve rust in de eurozone kan geconsolideerd worden.

Deze zullen niet allemaal vervangen worden door andere financieringsbronnen ( covered bonds, gewone interbanken financiering, ...) omdat de financiële sector nog steeds in een afslankingsproces zit en de vraag naar kredieten zeer zwak is door de tegenvallende economische groei. De euribor rente op korte en middellange termijn klimmen tot op het peil van de ECB-basisrente en misschien zelfs erover. De langetermijnrente wordt hogerop geduwd ook door de verhoopte groeistijging en de inflatie die niet meer vertraagt. Rentevoeten zouden zowat 20 à 40 basispunten hoger kunnen liggen einde 2013 tegenover het huidige peil. Uiteraard is het noodzakelijk dat de relatieve rust in de eurozone kan geconsolideerd worden.