Echter, zolang het patroon van lagere toppen en bodems intact is, liggen op de langere termijn verdere koersdalingen in de lijn der verwachting.

Tussentijdse oplevingen doen niets af aan dit technische beeld. Boven de 295,85 klaart het technische beeld op en kan er een verder herstel plaatsvinden.

Echter, zolang het patroon van lagere toppen en bodems intact is, liggen op de langere termijn verdere koersdalingen in de lijn der verwachting. Tussentijdse oplevingen doen niets af aan dit technische beeld. Boven de 295,85 klaart het technische beeld op en kan er een verder herstel plaatsvinden.