Duitsland heeft een aanpassing gemaakt; het land wil dat de bijdrage aan het kapitaal over 5 jaar wordt uitgesmeerd in plaats van 3 jaar. De leencapaciteit van het fonds zal Eur 500 mrd bedragen en de landen zullen voor Eur 80 mrd aan kapitaal bijdragen naar rato van BBP.

Duitsland heeft een aanpassing gemaakt; het land wil dat de bijdrage aan het kapitaal over 5 jaar wordt uitgesmeerd in plaats van 3 jaar. De leencapaciteit van het fonds zal Eur 500 mrd bedragen en de landen zullen voor Eur 80 mrd aan kapitaal bijdragen naar rato van BBP.