De kritiek op hun aanpak groeit dan ook zienderogen. De 17 landen zijn stelselmatig achter de feiten blijven aanhollen en hebben op geen enkel moment proactief kunnen ageren.

De vraag is dan ook of er oplossingen kunnen worden aangereikt voor de dieperliggende problemen. Dat is nochtans nodig wanneer de politieke unie ooit tot een monetaire unie wil uitgroeien.

De kritiek op hun aanpak groeit dan ook zienderogen. De 17 landen zijn stelselmatig achter de feiten blijven aanhollen en hebben op geen enkel moment proactief kunnen ageren. De vraag is dan ook of er oplossingen kunnen worden aangereikt voor de dieperliggende problemen. Dat is nochtans nodig wanneer de politieke unie ooit tot een monetaire unie wil uitgroeien.