De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 72,7 miljoen USD (eerste kwartaal 2010: 84,2 miljoen USD).

Het resultaat werd positief beïnvloed door de herwaardering 'marked-to-market' van een aantal niet-cash elementen, waaronder interestindekkingen en wisselkoersindekkingen voor een bedrag van 5,2 miljoen USD.