Jan Vanhevel Groeps-CEO: "Hoewel de ontwikkeling van de volumes voorlopig zwak blijft, blijven de bedrijfsmarges op een goed peil en liggen de voorzieningen voor probleemkredieten lager. In de loop van het derde kwartaal bleef de bedrijfsomgeving geleidelijk verbeteren en de voorlopende indicatoren geven aan dat het dieptepunt van de conjunctuurcyclus achter ons ligt"

Dit waren de financiële hoofdlijnen voor het derde kwartaal 2009:

• Aanhoudend goede ontwikkeling van de rentemarge: de nettorentemarge steeg van 1,8% in het vorige kwartaal tot 1,9% in het huidige kwartaal;

• Sterke institutionele tradingomgeving, verder geleidelijk herstel van de provisie-inkomsten, maar lagere verzekeringsinkomsten;

• Onderliggende daling van de exploitatiekosten met 4% tegenover de overeenkomstige periode van vorig jaar;

• Beduidend lagere kredietvoorzieningen (kredietverliesratio sinds het begin van het jaar: 79 basispunten);

• -0,1 miljard euro aan uitzonderlijke posten: verschillende (per saldo negatieve) reëlewaardewijzigingen van balansposities, gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve invloed van de terugkoop van hybride Tier 1-effecten.

Jan Vanhevel Groeps-CEO: "Hoewel de ontwikkeling van de volumes voorlopig zwak blijft, blijven de bedrijfsmarges op een goed peil en liggen de voorzieningen voor probleemkredieten lager. In de loop van het derde kwartaal bleef de bedrijfsomgeving geleidelijk verbeteren en de voorlopende indicatoren geven aan dat het dieptepunt van de conjunctuurcyclus achter ons ligt" Dit waren de financiële hoofdlijnen voor het derde kwartaal 2009: • Aanhoudend goede ontwikkeling van de rentemarge: de nettorentemarge steeg van 1,8% in het vorige kwartaal tot 1,9% in het huidige kwartaal; • Sterke institutionele tradingomgeving, verder geleidelijk herstel van de provisie-inkomsten, maar lagere verzekeringsinkomsten; • Onderliggende daling van de exploitatiekosten met 4% tegenover de overeenkomstige periode van vorig jaar; • Beduidend lagere kredietvoorzieningen (kredietverliesratio sinds het begin van het jaar: 79 basispunten); • -0,1 miljard euro aan uitzonderlijke posten: verschillende (per saldo negatieve) reëlewaardewijzigingen van balansposities, gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve invloed van de terugkoop van hybride Tier 1-effecten.