Dat is ook logisch want het hele plan is erop gericht om landen in de problemen beter in staat te stellen daar weer uit te komen.

De hoge rente die tot nog toe in rekening wordt gebracht, staat daar haaks op. Uiteraard blijft de formule voor de renteberekening de door het fonds betaalde rente plus een risico-opslag.

Toch wordt de rente op de leningen aan Griekenland met een vol procent verlaagd terwijl de looptijd wordt verlengd van drie naar meer dan zeven jaar.

Deze versoepeling van de voorwaarden is volgens ABN Amro een uiting van waardering voor de tot nog toe door Griekenland genomen maatregelen, waaronder een privatiseringsplan van EUR 50 miljard.

Dat is ook logisch want het hele plan is erop gericht om landen in de problemen beter in staat te stellen daar weer uit te komen. De hoge rente die tot nog toe in rekening wordt gebracht, staat daar haaks op. Uiteraard blijft de formule voor de renteberekening de door het fonds betaalde rente plus een risico-opslag. Toch wordt de rente op de leningen aan Griekenland met een vol procent verlaagd terwijl de looptijd wordt verlengd van drie naar meer dan zeven jaar. Deze versoepeling van de voorwaarden is volgens ABN Amro een uiting van waardering voor de tot nog toe door Griekenland genomen maatregelen, waaronder een privatiseringsplan van EUR 50 miljard.