• Netto-omzet van de Groep daalde (5)% tot € 2 417 mln ten opzichte van vorig jaar, met volumes -1%, prijzen -3%, wisselkoersverschillen -4% en perimeter +3%. Afgezien van de afbouw van de CER stegen de volumes 1%

• REBITDA bedroeg € 384 mln, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 8% wanneer de afbouw van de CER-omzet en tijdelijke druk op de guarmarges buiten beschouwing worden gelaten.

o Advanced Formulations (voorheen Consumer Chemicals) kwam op € 87 mln, een daling van 16% ten opzichte van vorig jaar;

o Advanced Materials kwam op € 160 mln, een stijging van 18%;

o Performance Chemicals haalde € 186 mln en steeg daarmee 4%;

o Functional Polymers kwam op € 14 mln (tegenover € -1 mln in 2012)

• Aangepaste EBIT op € 131 mln (tegenover € 342 mln in 2012)

• Het aangepaste nettoresultaat, groepsaandeel, bedroeg € 25 mln (tegenover € 198 mln in 2012); voornamelijk door niet-recurrente elementen gerelateerd aan portefeuille veranderingen

• De aangepaste winst per aandeel bedroeg € 0,30 (tegenover € 2,39 in 2012)

• Netto-omzet van de Groep daalde (5)% tot € 2 417 mln ten opzichte van vorig jaar, met volumes -1%, prijzen -3%, wisselkoersverschillen -4% en perimeter +3%. Afgezien van de afbouw van de CER stegen de volumes 1% • REBITDA bedroeg € 384 mln, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 8% wanneer de afbouw van de CER-omzet en tijdelijke druk op de guarmarges buiten beschouwing worden gelaten. o Advanced Formulations (voorheen Consumer Chemicals) kwam op € 87 mln, een daling van 16% ten opzichte van vorig jaar; o Advanced Materials kwam op € 160 mln, een stijging van 18%; o Performance Chemicals haalde € 186 mln en steeg daarmee 4%; o Functional Polymers kwam op € 14 mln (tegenover € -1 mln in 2012) • Aangepaste EBIT op € 131 mln (tegenover € 342 mln in 2012) • Het aangepaste nettoresultaat, groepsaandeel, bedroeg € 25 mln (tegenover € 198 mln in 2012); voornamelijk door niet-recurrente elementen gerelateerd aan portefeuille veranderingen • De aangepaste winst per aandeel bedroeg € 0,30 (tegenover € 2,39 in 2012)