- De bedrijfsopbrengsten zijn met 7,0% gedaald van 680,2 miljoen EUR naar 632,6 miljoen EUR, maar de trend verbeterde in het tweede kwartaal met een daling van 4,4%, tegenover 9,5% in het eerste kwartaal

- REBITDA: 33,3 miljoen EUR (- 31,3%) ten gevolge van een lagere omzet en ongunstige mix

- EBITDA: 20,2 miljoen EUR (- 54,6%) beïnvloed door de aangekondigde herstructureringen en juridische kosten

- Resultaat over de periode (aandeel van de Groep): -10,1 miljoen EUR

- Netto financiële schuld: van 179,0 miljoen EUR (30 juni 2012) naar 156,1 miljoen EUR (30 juni 2013) (31 december 2012: 172,6 miljoen EUR)

- De bedrijfsopbrengsten zijn met 7,0% gedaald van 680,2 miljoen EUR naar 632,6 miljoen EUR, maar de trend verbeterde in het tweede kwartaal met een daling van 4,4%, tegenover 9,5% in het eerste kwartaal - REBITDA: 33,3 miljoen EUR (- 31,3%) ten gevolge van een lagere omzet en ongunstige mix - EBITDA: 20,2 miljoen EUR (- 54,6%) beïnvloed door de aangekondigde herstructureringen en juridische kosten - Resultaat over de periode (aandeel van de Groep): -10,1 miljoen EUR - Netto financiële schuld: van 179,0 miljoen EUR (30 juni 2012) naar 156,1 miljoen EUR (30 juni 2013) (31 december 2012: 172,6 miljoen EUR)