- De bedrijfsopbrengsten zijn met 9,5% gedaald van EUR 351,1 miljoen naar EUR 317,9 miljoen, voornamelijk door Automobiel (-23,0%)

- Lagere rentabiliteit door lagere volumes

- Netto financiële schuld van EUR 191,3 miljoen, beïnvloed door de seizoensgebonden opbouw van het werkkapitaal

- De bedrijfsopbrengsten zijn met 9,5% gedaald van EUR 351,1 miljoen naar EUR 317,9 miljoen, voornamelijk door Automobiel (-23,0%) - Lagere rentabiliteit door lagere volumes - Netto financiële schuld van EUR 191,3 miljoen, beïnvloed door de seizoensgebonden opbouw van het werkkapitaal