• Vier klinische programma's geïnitieerd voor het aantonen van werkzaamheid of werkingsmechanisme met testdata voor eindejaar

• Verwachting voor heel 2011: omzet €146 miljoen, positief operationeel resultaat en kasstroom en netto winstgevendheid; haalbaar op voorwaarde van het behalen van bepaalde R&D inkomsten

• Sterkere kaspositie: €49,8 miljoen op 30 juni 2011 tegenover €27,2 miljoen op 30 juni 2010

• Service divisie: groei organische omzet 10%, groei externe omzet 15%

• Winst service divisie €2,9 miljoen

• Groepsomzet uit voortgezette activiteiten €39,7 miljoen tegenover €45,4 miljoen vorig jaar

• Netto groepsverlies uit voortgezette activiteiten €27,7 miljoen tegenover €12,2 miljoen verlies vorig jaar

• Vier klinische programma's geïnitieerd voor het aantonen van werkzaamheid of werkingsmechanisme met testdata voor eindejaar • Verwachting voor heel 2011: omzet €146 miljoen, positief operationeel resultaat en kasstroom en netto winstgevendheid; haalbaar op voorwaarde van het behalen van bepaalde R&D inkomsten • Sterkere kaspositie: €49,8 miljoen op 30 juni 2011 tegenover €27,2 miljoen op 30 juni 2010 • Service divisie: groei organische omzet 10%, groei externe omzet 15% • Winst service divisie €2,9 miljoen • Groepsomzet uit voortgezette activiteiten €39,7 miljoen tegenover €45,4 miljoen vorig jaar • Netto groepsverlies uit voortgezette activiteiten €27,7 miljoen tegenover €12,2 miljoen verlies vorig jaar