• Netto-omzet van de Groep daalde met (3)% in vergelijking met vorig jaar tot € 3,010 mln met volumes (2)% lager, prijzen stabiel en licht negatieve invloed van wisselkoersverschillen.

• REBITDA komt op € 454 mln, een daling van (12)% tegenover uitzonderlijke omstandigheden vorig jaar, maar stijging van 6% ten opzichte van het 4e kwartaal van 2012.

o Groeimotoren, Consumers Chemicals en Advanced Materials, lieten aanhoudende groei zien met een REBITDA stijging van respectievelijk 10% en 3%, zelfs zonder het positieve effect van de uitzonderlijke prijscondities van vorig jaar.

o Performance Chemicals zakt (17)% met name door lage volumes bij Essential Chemicals terwijl Acetow een nieuw record boekt.

o Functional Polymers gaat (14)% achteruit vanwege de voortdurende vermindering van de vraag en de geringe marges voor Polyamide en Vinyls.

o In Energy Services dalen de CER of koolstofkrediet volumes naar verwachting, doordat de activiteit geleidelijk wordt verminderd.

o Prijszettingsvermogen over het algemeen bevredigend.

• EBIT van € 250 mln tegenover € 287 mln in het 1e kwartaal van 2012 (IFRS EBIT op € 217 mln tegenover € 207 mln in het 1e kwartaal 2012).

• Nettoresultaat bedraagt € 101 mln vergeleken met € 119 mln in het 1e kwartaal '12. Het nettoresultaat (aandeel van de Groep) was € 86 mln tegenover € 110 mln in het 1e kwartaal van '12 (IFRS op € 63 mln tegenover € 50 mln in het 1e kwartaal'12).

• Vrije kasstroom € (17) mln; nettoschuld € 1,313 mln, een stijging van € 188 mln tenopzichte van jaareinde van 2012.

• Netto-omzet van de Groep daalde met (3)% in vergelijking met vorig jaar tot € 3,010 mln met volumes (2)% lager, prijzen stabiel en licht negatieve invloed van wisselkoersverschillen. • REBITDA komt op € 454 mln, een daling van (12)% tegenover uitzonderlijke omstandigheden vorig jaar, maar stijging van 6% ten opzichte van het 4e kwartaal van 2012. o Groeimotoren, Consumers Chemicals en Advanced Materials, lieten aanhoudende groei zien met een REBITDA stijging van respectievelijk 10% en 3%, zelfs zonder het positieve effect van de uitzonderlijke prijscondities van vorig jaar. o Performance Chemicals zakt (17)% met name door lage volumes bij Essential Chemicals terwijl Acetow een nieuw record boekt. o Functional Polymers gaat (14)% achteruit vanwege de voortdurende vermindering van de vraag en de geringe marges voor Polyamide en Vinyls. o In Energy Services dalen de CER of koolstofkrediet volumes naar verwachting, doordat de activiteit geleidelijk wordt verminderd. o Prijszettingsvermogen over het algemeen bevredigend. • EBIT van € 250 mln tegenover € 287 mln in het 1e kwartaal van 2012 (IFRS EBIT op € 217 mln tegenover € 207 mln in het 1e kwartaal 2012). • Nettoresultaat bedraagt € 101 mln vergeleken met € 119 mln in het 1e kwartaal '12. Het nettoresultaat (aandeel van de Groep) was € 86 mln tegenover € 110 mln in het 1e kwartaal van '12 (IFRS op € 63 mln tegenover € 50 mln in het 1e kwartaal'12). • Vrije kasstroom € (17) mln; nettoschuld € 1,313 mln, een stijging van € 188 mln tenopzichte van jaareinde van 2012.