-Omzet van EUR 2.127,7 miljoen; een daling van 8,5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008, voornamelijk als gevolg van een volumedaling van 7,0%
-Resultaten in lijn met de verwachtingen in de trading update eerste kwartaal 2009
-De overeengekomen acquisitie van twaalf mengvoerfabrieken van Cargill in Spanje en Portugal zal de leidende marktpositie van Nutreco versterken
-Ondernemingsbrede programma's om het werkkapitaal te verminderen en de bedrijfskosten te verlagen, dragen bij aan het resultaat
-Nutreco is geherfinancierd met een syndicaatlening en een onderhandse lening en behoudt sterke balans
-Interimdividend 2009 EUR 0,20 in contanten of aandelen

Wout Dekker, CEO van Nutreco: "Het resultaat in het eerste halfjaar is in lijn met onze verwachtingen in de trading update voor het eerste kwartaal. Met de overeengekomen acquisitie van de mengvoerfabrieken van Cargill in Spanje en Portugal, versterken we onze mengvoeractiviteiten in deze regio. Deze acquisitie past in onze groeistrategie om deel te nemen aan het proces van consolidatie op markten waar we leidende posities innemen. Door de uitbreiding van Nutreco en ter ondersteuning van verdere groei hebben we onze Raad van Bestuur uitgebreid tot vijf leden door drie nieuwe Executive-Vice Presidents te benoemen."

De vooruitzichten voor de lange termijn bij Nutreco blijven positief, aldus Dekker:
"De diervoeding- en visvoerproducten hebben een directe relatie met de consumenten van voedingsproducten zoals zuivel, vlees en vis. Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis is er sprake van een tijdelijke verschuiving in consumentenbestedingen naar goedkopere producten en een kortstondige volumedaling. De vraag naar melk en vleesproducten is tijdelijk licht afgenomen, wat o.a. leidt tot lagere melk- en varkensprijzen. Boeren passen zich aan deze situatie aan onder meer door kostenbesparingen door te voeren, waardoor het volume van diervoer tijdelijk kan dalen. De vraag zal zich echter herstellen wanneer de wereldeconomie opleeft en zal de komende decennia zelfs toenemen gelet op de groeiende wereldbevolking. Onze slogan 'Feeding the future' weerspiegelt onze ambitie om met efficiënte en geavanceerde voeroplossingen bij te dragen aan de totstandkoming van duurzame voedingsproducten voor een groeiende wereldbevolking."

-Omzet van EUR 2.127,7 miljoen; een daling van 8,5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008, voornamelijk als gevolg van een volumedaling van 7,0% -Resultaten in lijn met de verwachtingen in de trading update eerste kwartaal 2009 -De overeengekomen acquisitie van twaalf mengvoerfabrieken van Cargill in Spanje en Portugal zal de leidende marktpositie van Nutreco versterken -Ondernemingsbrede programma's om het werkkapitaal te verminderen en de bedrijfskosten te verlagen, dragen bij aan het resultaat -Nutreco is geherfinancierd met een syndicaatlening en een onderhandse lening en behoudt sterke balans -Interimdividend 2009 EUR 0,20 in contanten of aandelen Wout Dekker, CEO van Nutreco: "Het resultaat in het eerste halfjaar is in lijn met onze verwachtingen in de trading update voor het eerste kwartaal. Met de overeengekomen acquisitie van de mengvoerfabrieken van Cargill in Spanje en Portugal, versterken we onze mengvoeractiviteiten in deze regio. Deze acquisitie past in onze groeistrategie om deel te nemen aan het proces van consolidatie op markten waar we leidende posities innemen. Door de uitbreiding van Nutreco en ter ondersteuning van verdere groei hebben we onze Raad van Bestuur uitgebreid tot vijf leden door drie nieuwe Executive-Vice Presidents te benoemen."De vooruitzichten voor de lange termijn bij Nutreco blijven positief, aldus Dekker: "De diervoeding- en visvoerproducten hebben een directe relatie met de consumenten van voedingsproducten zoals zuivel, vlees en vis. Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis is er sprake van een tijdelijke verschuiving in consumentenbestedingen naar goedkopere producten en een kortstondige volumedaling. De vraag naar melk en vleesproducten is tijdelijk licht afgenomen, wat o.a. leidt tot lagere melk- en varkensprijzen. Boeren passen zich aan deze situatie aan onder meer door kostenbesparingen door te voeren, waardoor het volume van diervoer tijdelijk kan dalen. De vraag zal zich echter herstellen wanneer de wereldeconomie opleeft en zal de komende decennia zelfs toenemen gelet op de groeiende wereldbevolking. Onze slogan 'Feeding the future' weerspiegelt onze ambitie om met efficiënte en geavanceerde voeroplossingen bij te dragen aan de totstandkoming van duurzame voedingsproducten voor een groeiende wereldbevolking."