• Verkopen: 5,5 miljard EUR, een daling met 5,4 % in vergelijkbare gegevens (-7,7 % in gepubliceerde gegevens).

• Daling van het resultaat vóór belastingen met 21,4 % tot 233,6 miljoen EUR.

o Buiten ongebruikelijke elementen en waarde-aanpassingen, daling van het resultaat vóór belastingen met 34,0 % tot 212,5 miljoen EUR. Dit resultaat wordt als volgt opgesplitst:

*D'Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 50,2 miljoen EUR, een daling met 45,4 % als gevolg van de afname van de verkopen en van de extra commerciële middelen die werden ingezet. Stijging van het marktaandeel van de verdeelde merken tot een record van 22,12 % (21,89 % voor het jaar 2011) op een markt van nieuwe voertuigen die daalde met 14,9 %.

*Belron: 162,3 miljoen EUR, een daling met 29,4 % die de afname van de verkopen weerspiegelt als gevolg van een ongunstig economisch klimaat en de uitzonderlijk zachte winter 2011-2012, en de impact hiervan op de marges, gedeeltelijk gecompenseerd door kostenbesparingen.

o Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen: 21,1 miljoen EUR (2011: -24,6 miljoen EUR), met onder meer bij D'Ieteren Auto de gerealiseerde meerwaarde op de inbreng van D'Ieteren Lease in Volkswagen D'Ieteren Finance en een gewijzigde raming van de te ontvangen creditnota's, en bij Belron kosten met betrekking tot herstructureringen en overnames.

• Daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 33,6 % tot 203,0 miljoen EUR.

• Groepsaandeel in het resultaat van de periode van 192,3 miljoen EUR (312,6 miljoen EUR in 2011).

• De geconsolideerde netto financiële schuld van de groep bedraagt 491,3 miljoen EUR, ten opzichte van 850,2 miljoen EUR op het einde van 2011.

• Voorstel van de Raad van Bestuur om het dividend voor 2012 op 0,80 EUR per aandeel te houden.

• Zoals eerder aangekondigd, verwachte daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, 2013 met 10 % tot 15 % in vergelijking met 2012. Zonder rekening te houden met het effect in 2012 van de terugneming van een voorziening met betrekking tot het incentiveplan op lange termijn van Belron, zou het resultaat ongeveer stabiel zijn.

• Verkopen: 5,5 miljard EUR, een daling met 5,4 % in vergelijkbare gegevens (-7,7 % in gepubliceerde gegevens). • Daling van het resultaat vóór belastingen met 21,4 % tot 233,6 miljoen EUR. o Buiten ongebruikelijke elementen en waarde-aanpassingen, daling van het resultaat vóór belastingen met 34,0 % tot 212,5 miljoen EUR. Dit resultaat wordt als volgt opgesplitst: *D'Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 50,2 miljoen EUR, een daling met 45,4 % als gevolg van de afname van de verkopen en van de extra commerciële middelen die werden ingezet. Stijging van het marktaandeel van de verdeelde merken tot een record van 22,12 % (21,89 % voor het jaar 2011) op een markt van nieuwe voertuigen die daalde met 14,9 %. *Belron: 162,3 miljoen EUR, een daling met 29,4 % die de afname van de verkopen weerspiegelt als gevolg van een ongunstig economisch klimaat en de uitzonderlijk zachte winter 2011-2012, en de impact hiervan op de marges, gedeeltelijk gecompenseerd door kostenbesparingen. o Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen: 21,1 miljoen EUR (2011: -24,6 miljoen EUR), met onder meer bij D'Ieteren Auto de gerealiseerde meerwaarde op de inbreng van D'Ieteren Lease in Volkswagen D'Ieteren Finance en een gewijzigde raming van de te ontvangen creditnota's, en bij Belron kosten met betrekking tot herstructureringen en overnames. • Daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 33,6 % tot 203,0 miljoen EUR. • Groepsaandeel in het resultaat van de periode van 192,3 miljoen EUR (312,6 miljoen EUR in 2011). • De geconsolideerde netto financiële schuld van de groep bedraagt 491,3 miljoen EUR, ten opzichte van 850,2 miljoen EUR op het einde van 2011. • Voorstel van de Raad van Bestuur om het dividend voor 2012 op 0,80 EUR per aandeel te houden. • Zoals eerder aangekondigd, verwachte daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, 2013 met 10 % tot 15 % in vergelijking met 2012. Zonder rekening te houden met het effect in 2012 van de terugneming van een voorziening met betrekking tot het incentiveplan op lange termijn van Belron, zou het resultaat ongeveer stabiel zijn.