*€121,3 miljoen liquide middelen, kasequivalenten en andere korte termijn beleggingen op 30 juni 2010 (2009: €101,8 miljoen)

*€10,1 miljoen aan inkomsten (2009: €11,9 miljoen)

*Rondde met succes een bijkomend openbaar aanbod ("Secondary Public Offering"/"SPO"), waarbij het bedrijf €50,0 miljoen ophaalde

*Ontving een mijlpaalbetaling van €2,0 miljoen van Boehringer Ingelheim voor de selectie van de eerste meest gevorderde Nanobody-kandidaat voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer

*Ontving toelage van €1,2 miljoen van het IWT om de ontwikkeling van ALX-0061, een anti-IL-6R Nanobody voor ontstekingsziekten, te versnellen

*Rondde de recrutering voor de Fase I studie voor ALX-0141 (anti-RANKL) af

*Selecteerde een nieuwe preklinische ontwikkelingskandidaat, ALX-0651, gericht tegen de GPCR CXCR4, voor toediening aan patiënten die hematopoïetische stamcelmobilisatie nodig hebben

*Selecteerde ALX-0171, een anti-RSV Nanobody voor preklinische ontwikkeling voor de behandeling van respiratoir syncytiaal virus (RSV) infecties

*Rapporteerde de succesvolle productie van functionele Nanobodies gericht tegen ionenkanalen

*Gaf nieuwe data vrij over systemische toediening van Nanobodies via de longen en over de naaldloze toediening van Nanobodies

*Verlengde de onderzoekssamenwerking die deel uitmaakt van de licentieovereenkomst met Pfizer voor anti-TNF-alfa Nanobodies met nog een jaar

*Was succesvol in het verzet tegen een octrooi i.v.m. de verlenging van de halfwaardetijd, dat toegekend was aan Domantis (lid van de GSK groep), zodat het octrooi volledig werd herroepen

*Bereikte een overeenkomst met reMYND inzake een geschil met betrekking tot een samenwerkingsovereenkomst

*Won de European Mediscience Award voor "Beste Technologie" voor het tweede jaar op rij

*Toename personeelsbestand tot meer dan 246 werknemers op het einde van de periode

*Verhuisde naar een nieuw onderzoeksgebouw van 8.000 m²

*€121,3 miljoen liquide middelen, kasequivalenten en andere korte termijn beleggingen op 30 juni 2010 (2009: €101,8 miljoen) *€10,1 miljoen aan inkomsten (2009: €11,9 miljoen) *Rondde met succes een bijkomend openbaar aanbod ("Secondary Public Offering"/"SPO"), waarbij het bedrijf €50,0 miljoen ophaalde *Ontving een mijlpaalbetaling van €2,0 miljoen van Boehringer Ingelheim voor de selectie van de eerste meest gevorderde Nanobody-kandidaat voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer *Ontving toelage van €1,2 miljoen van het IWT om de ontwikkeling van ALX-0061, een anti-IL-6R Nanobody voor ontstekingsziekten, te versnellen *Rondde de recrutering voor de Fase I studie voor ALX-0141 (anti-RANKL) af *Selecteerde een nieuwe preklinische ontwikkelingskandidaat, ALX-0651, gericht tegen de GPCR CXCR4, voor toediening aan patiënten die hematopoïetische stamcelmobilisatie nodig hebben *Selecteerde ALX-0171, een anti-RSV Nanobody voor preklinische ontwikkeling voor de behandeling van respiratoir syncytiaal virus (RSV) infecties *Rapporteerde de succesvolle productie van functionele Nanobodies gericht tegen ionenkanalen *Gaf nieuwe data vrij over systemische toediening van Nanobodies via de longen en over de naaldloze toediening van Nanobodies *Verlengde de onderzoekssamenwerking die deel uitmaakt van de licentieovereenkomst met Pfizer voor anti-TNF-alfa Nanobodies met nog een jaar *Was succesvol in het verzet tegen een octrooi i.v.m. de verlenging van de halfwaardetijd, dat toegekend was aan Domantis (lid van de GSK groep), zodat het octrooi volledig werd herroepen *Bereikte een overeenkomst met reMYND inzake een geschil met betrekking tot een samenwerkingsovereenkomst *Won de European Mediscience Award voor "Beste Technologie" voor het tweede jaar op rij *Toename personeelsbestand tot meer dan 246 werknemers op het einde van de periode *Verhuisde naar een nieuw onderzoeksgebouw van 8.000 m²