Als we de invloed van de legacy-activiteiten (CDO's,desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking nemen, bedroeg de aangepaste nettowinst 287 miljoen euro voor het tweede kwartaal van 2014, tegenover 387 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014 en 485 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2013.

Als we de invloed van de legacy-activiteiten (CDO's,desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking nemen, bedroeg de aangepaste nettowinst 287 miljoen euro voor het tweede kwartaal van 2014, tegenover 387 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014 en 485 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2013.