• De opbrengsten voor 2013 bedragen 221.4 miljoen euro, een daling van 3.6% tegenover vorig jaar waarvan de helft te wijten

is aan wisselkoersverschillen.

• De bedrijfswinst (EBIT) bedraagt 15.0 miljoen euro, 14.1% lager tegenover vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van vorig jaar

bevatte eenmalige opbrengsten voor 1.9 miljoen euro.

• De bedrijfscashflow (EBITDA) bedraagt 17.5 miljoen euro, een daling van 24.6% tegenover vorig jaar.

• De nettowinst van de voorgezette activiteiten bedraagt 9.9 miljoen euro (Courante winst per aandeel van 1.23 euro), een

daling van 6.0% tegenover vorig jaar.