o Groei onderliggend resultaat vóór belastingen

- Onderliggend resultaat stijgt met 7% tot EUR 491 miljoen door groei van de activiteiten, hogere aandelenmarkten en eenmalige posten; dit wordt gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen

- Fair value verlies van EUR 260 miljoen door het effect van stijgende rente en aandelenmarkten op hedging programma's en door lagere risico-opslag bij waardering van verplichtingen

- Nettowinst daalt naar EUR 174 miljoen, vooral door fair value verliezen

- Rendement op eigen vermogen neemt af tot 6,9% door een toename van het eigen vermogen

o Groei onderliggend resultaat vóór belastingen - Onderliggend resultaat stijgt met 7% tot EUR 491 miljoen door groei van de activiteiten, hogere aandelenmarkten en eenmalige posten; dit wordt gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen - Fair value verlies van EUR 260 miljoen door het effect van stijgende rente en aandelenmarkten op hedging programma's en door lagere risico-opslag bij waardering van verplichtingen - Nettowinst daalt naar EUR 174 miljoen, vooral door fair value verliezen - Rendement op eigen vermogen neemt af tot 6,9% door een toename van het eigen vermogen