Commerciële activiteit

*Er werden tijdens het derde trimester geen nieuwe significante verhuringen afgesloten, traditioneel zijn de maanden juli en augustus minder actief.

*De brutohuurinkomsten over de negen eerste maanden bedragen €12,94 miljoen, tegenover €14,75 miljoen vorig jaar over dezelfde periode.

*De daling van de huurinkomsten is te wijten aan de verkopen van de gebouwen Atlantic House, Kruger Center en Picardie Park die in het tweede semester van 2009 hebben plaatsgevonden. Deze daling is gedeeltelijk gecompenseerd door de huurinkomsten gegenereerd door de nieuwe acquisities.

*De bezettingsgraad bedraagt 82%, stabiel ten opzichte van de situatie op 30 juni.

Investeringsactiviteit

*Gezien de gunstige marktvoorwaarden om acquisities te doen, heeft Banimmo voor 2010 een investeringsobjectief van ongeveer €100 miljoen aangekondigd.

Dit objectief zal naar alle waarschijnlijkheid verwezenlijkt worden, tengevolge de gerealiseerde transacties in het handelssegment in Rouen in Frankrijk (€12 miljoen), City Mall Development in België (€54 miljoen) en een derde nog te realiseren transactie in het handelssegment in Frankrijk.

Deze laatste transactie zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgesloten tegen eind november. Wat de belangrijke investering in City Mall Development/Invest betreft, met name de deelname van Banimmo in de ontwikkeling van 3 winkelcentra in Verviers, Namen en Charleroi, vorderen de twee eerst genoemden concreet in samenwerking met de publieke autoriteiten.

Voor Verviers in het bijzonder, heeft het Waals Gewest een gunstig advies gegeven. De vergunning zit in de finale onderzoeksfase bij de Stad Verviers.

Wat de investeringen in bestaande gebouwen betreft, komt het renovatieprogramma van het gebouw in Kontich (Antwerpen) ten einde en twee nieuwe verhuringen zullen wellicht afgesloten worden.

Het gebouw gelegen in de Raketstraat, dat op lange termijn gehuurd wordt door Electrolux, zal binnenkort voltooid worden. Het gebouw zal voor midden 2011 opgeleverd worden.

Commerciële activiteit *Er werden tijdens het derde trimester geen nieuwe significante verhuringen afgesloten, traditioneel zijn de maanden juli en augustus minder actief. *De brutohuurinkomsten over de negen eerste maanden bedragen €12,94 miljoen, tegenover €14,75 miljoen vorig jaar over dezelfde periode. *De daling van de huurinkomsten is te wijten aan de verkopen van de gebouwen Atlantic House, Kruger Center en Picardie Park die in het tweede semester van 2009 hebben plaatsgevonden. Deze daling is gedeeltelijk gecompenseerd door de huurinkomsten gegenereerd door de nieuwe acquisities. *De bezettingsgraad bedraagt 82%, stabiel ten opzichte van de situatie op 30 juni. Investeringsactiviteit *Gezien de gunstige marktvoorwaarden om acquisities te doen, heeft Banimmo voor 2010 een investeringsobjectief van ongeveer €100 miljoen aangekondigd. Dit objectief zal naar alle waarschijnlijkheid verwezenlijkt worden, tengevolge de gerealiseerde transacties in het handelssegment in Rouen in Frankrijk (€12 miljoen), City Mall Development in België (€54 miljoen) en een derde nog te realiseren transactie in het handelssegment in Frankrijk. Deze laatste transactie zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgesloten tegen eind november. Wat de belangrijke investering in City Mall Development/Invest betreft, met name de deelname van Banimmo in de ontwikkeling van 3 winkelcentra in Verviers, Namen en Charleroi, vorderen de twee eerst genoemden concreet in samenwerking met de publieke autoriteiten. Voor Verviers in het bijzonder, heeft het Waals Gewest een gunstig advies gegeven. De vergunning zit in de finale onderzoeksfase bij de Stad Verviers. Wat de investeringen in bestaande gebouwen betreft, komt het renovatieprogramma van het gebouw in Kontich (Antwerpen) ten einde en twee nieuwe verhuringen zullen wellicht afgesloten worden. Het gebouw gelegen in de Raketstraat, dat op lange termijn gehuurd wordt door Electrolux, zal binnenkort voltooid worden. Het gebouw zal voor midden 2011 opgeleverd worden.