Befimmo beschikt nu over de middelen om in voorkomend geval nieuwe investeringsopportuniteiten te grijpen conform haar strategie.

Het nettoproduct van het aanbod van nieuwe aandelen waarop werd ingeschreven, bedroeg 159,6 miljoen €. Hierdoor werd de schuldratio van Befimmo teruggebracht tot een grootteorde van 45%.

De intrinsieke waarde per aandeel bedroeg 58,65€, zonder rekening te houden met een interimdividend van 3,36€ bruto. Te noteren viel ook een belangrijke verhoging van de lopende nettocashflow (+26,5%).

Op 30 juni 2009 bedroeg de reële waarde van de geconsolideerde portefeuille 1.846,6 miljoen €. Deze waarde moet worden vergeleken met 1.886,5 miljoen € bij de start van het boekjaar (1 oktober 2008) en met 1.889,2 miljoen € op 30 juni 2008.

De bezettingsgraad van de totale portefeuille bedroeg 94,11% op 30 juni 2009. Indien het Keizeringebouw - in renovatie - niet wordt meegerekend, bedraagt de bezettingsgraad 96,27%. Op 30 september 2008 was dit 97,3%.

Na een daling van -2,41% in het eerste kwartaal is de portefeuillewaarde in de loop van het tweede en derde kwartaal geëvolueerd met respectievelijk -0,25% en -0,43%.

Befimmo beschikt nu over de middelen om in voorkomend geval nieuwe investeringsopportuniteiten te grijpen conform haar strategie.Het nettoproduct van het aanbod van nieuwe aandelen waarop werd ingeschreven, bedroeg 159,6 miljoen €. Hierdoor werd de schuldratio van Befimmo teruggebracht tot een grootteorde van 45%.De intrinsieke waarde per aandeel bedroeg 58,65€, zonder rekening te houden met een interimdividend van 3,36€ bruto. Te noteren viel ook een belangrijke verhoging van de lopende nettocashflow (+26,5%). Op 30 juni 2009 bedroeg de reële waarde van de geconsolideerde portefeuille 1.846,6 miljoen €. Deze waarde moet worden vergeleken met 1.886,5 miljoen € bij de start van het boekjaar (1 oktober 2008) en met 1.889,2 miljoen € op 30 juni 2008.De bezettingsgraad van de totale portefeuille bedroeg 94,11% op 30 juni 2009. Indien het Keizeringebouw - in renovatie - niet wordt meegerekend, bedraagt de bezettingsgraad 96,27%. Op 30 september 2008 was dit 97,3%. Na een daling van -2,41% in het eerste kwartaal is de portefeuillewaarde in de loop van het tweede en derde kwartaal geëvolueerd met respectievelijk -0,25% en -0,43%.