De daling vloeit voor uit een daling van de inkomsten uit participaties en uit een daling van de inkomsten die door de thesaurie worden verwezenlijkt. In het laatste geval speelde een daling van de kortetermijnrente een rol.

Ook de inkomsten uit call-opties Total, waarvan de laatste schijf in januari 2009, zijn sterk gedaald. Het kapitaalresultaat is over de verslagperiode zo goed als onbestaande geweest.

De daling vloeit voor uit een daling van de inkomsten uit participaties en uit een daling van de inkomsten die door de thesaurie worden verwezenlijkt. In het laatste geval speelde een daling van de kortetermijnrente een rol. Ook de inkomsten uit call-opties Total, waarvan de laatste schijf in januari 2009, zijn sterk gedaald. Het kapitaalresultaat is over de verslagperiode zo goed als onbestaande geweest.