Dat betekent dat de KBC-groep in de eerste helft van 2011 een nettowinst van 1 154 miljoen euro heeft gegenereerd, bijna het dubbele van het overeenkomstige cijfer voor het eerste halfjaar van 2010.

Als we de eenmalige en uitzonderlijke posten buiten beschouwing laten, bedroeg het 'onderliggende' nettoresultaat voor het tweede kwartaal van 2011 528 miljoen euro, tegenover 658 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2011 en 554 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010.

Het onderliggende resultaat voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg 1 186 miljoen euro, tegenover 1 097 miljoen euro voor dezelfde periode in 2010.

Dat betekent dat de KBC-groep in de eerste helft van 2011 een nettowinst van 1 154 miljoen euro heeft gegenereerd, bijna het dubbele van het overeenkomstige cijfer voor het eerste halfjaar van 2010. Als we de eenmalige en uitzonderlijke posten buiten beschouwing laten, bedroeg het 'onderliggende' nettoresultaat voor het tweede kwartaal van 2011 528 miljoen euro, tegenover 658 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2011 en 554 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010. Het onderliggende resultaat voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg 1 186 miljoen euro, tegenover 1 097 miljoen euro voor dezelfde periode in 2010.