• De geconsolideerde verkopen bedragen in het eerste semester van 2013 2.978,0 miljoen EUR, ten opzichte van 3.013,3 miljoen EUR in het eerste semester van 2012 (hetzij -1,2 % of -0,8 % in vergelijkbare gegevens).

• Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedraagt 104,0 miljoen EUR (ten opzichte van 135,1 miljoen EUR in het eerste semester van 2012).

o Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen, bedraagt het geconsolideerde resultaat vóór belastingen2 119,6 miljoen EUR (ten opzichte van 129,0 miljoen EUR in het eerste semester van 2012, hetzij -7,3%).

• Rekening houdend met de huidige vooruitzichten voor zijn activiteiten en de onzekere economische omgeving, verwacht D'Ieteren voor 2013 nog altijd een daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 10 % tot 15 % in vergelijking met 2012.

• De geconsolideerde verkopen bedragen in het eerste semester van 2013 2.978,0 miljoen EUR, ten opzichte van 3.013,3 miljoen EUR in het eerste semester van 2012 (hetzij -1,2 % of -0,8 % in vergelijkbare gegevens). • Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedraagt 104,0 miljoen EUR (ten opzichte van 135,1 miljoen EUR in het eerste semester van 2012). o Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen, bedraagt het geconsolideerde resultaat vóór belastingen2 119,6 miljoen EUR (ten opzichte van 129,0 miljoen EUR in het eerste semester van 2012, hetzij -7,3%). • Rekening houdend met de huidige vooruitzichten voor zijn activiteiten en de onzekere economische omgeving, verwacht D'Ieteren voor 2013 nog altijd een daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 10 % tot 15 % in vergelijking met 2012.