-Immobel sluit het jaar 2008 af met een bedrijfsresultaat van 11,1 MEUR, tegenover 12,92 MEUR op 31 december 2007. De geconsolideerde nettowinst van 6,94 MEUR, in vergelijking met 50,22 MEUR in het voorgaande boekjaar, hetwelk eveneens de verkochte activiteiten (Campona Shopping Center) voor 41,07 MEUR bedroeg.

-In 2008 hield de Vastgoedactiviteit het verwachte ritme aan in de drie vakgebieden van de Groep: Kantoren, Residentiële ontwikkeling en Verkaveling.

-Zoals verwacht en reeds voorheen medegedeeld, is geen enkel noemenswaardig project bouwrijp geworden in 2008.

-Immobel sluit het jaar 2008 af met een bedrijfsresultaat van 11,1 MEUR, tegenover 12,92 MEUR op 31 december 2007. De geconsolideerde nettowinst van 6,94 MEUR, in vergelijking met 50,22 MEUR in het voorgaande boekjaar, hetwelk eveneens de verkochte activiteiten (Campona Shopping Center) voor 41,07 MEUR bedroeg.-In 2008 hield de Vastgoedactiviteit het verwachte ritme aan in de drie vakgebieden van de Groep: Kantoren, Residentiële ontwikkeling en Verkaveling.-Zoals verwacht en reeds voorheen medegedeeld, is geen enkel noemenswaardig project bouwrijp geworden in 2008.