De operationele marge daalde van 12,1% naar 11,4%. Hier spelen wel incidentele oorzaken mee zoals accijnsverhogingen

(Frankrijk en Nederland), maar de trend van het bierverbruik is al jaren dalend. In 2013 bedroegen de incidentele herstructureringskosten ruim 4% van het bedrijfsresultaat.

Het totale kostenbesparingsprogramma, dat gestart werd in 2012 levert eind 2014 een geschatte besparing op van ongeveer 20% van de nettowinst. Theodoor Gilissen Bankiers heeft een advies aanbevolen voor het aandeel Heineken

De operationele marge daalde van 12,1% naar 11,4%. Hier spelen wel incidentele oorzaken mee zoals accijnsverhogingen (Frankrijk en Nederland), maar de trend van het bierverbruik is al jaren dalend. In 2013 bedroegen de incidentele herstructureringskosten ruim 4% van het bedrijfsresultaat. Het totale kostenbesparingsprogramma, dat gestart werd in 2012 levert eind 2014 een geschatte besparing op van ongeveer 20% van de nettowinst. Theodoor Gilissen Bankiers heeft een advies aanbevolen voor het aandeel Heineken