De analisten van de bank waren van mening dat de staatsobligaties van de zwakkere Europese landen op kortere termijn meer zouden profiteren van de ontwikkelingen dan aandelen. Daarnaast zijn zij positief voor high yield obligaties, bedrijfsleningen en obligaties uit de opkomende markten.

Het advies voor zakelijke waarden werd eerder in het jaar verhoogd, maar de analisten van Theodoor Gilissen Bankiers blijven licht onderwogen in aandelen. De kansen wegen nu meer op tegen de risico's dan eind vorig jaar.

Rente zal nog lang laag blijven

De rente zal nog lang laag blijven en is voor de zwakkere landen ook duidelijk gedaald. Maar het positieve effect van de drie jaarsleningen van de ECB neemt af.

Banken konden eerst profiteren door de middelen te beleggen in obligaties met een kortere looptijd, maar de rente op deze leningen ligt inmiddels een stuk lager.

De risico's betreffen, naast genoemde problemen in de financiële sector, de onzekerheden op politiek gebied zoals het referendum in Ierland, een mogelijk verzet van het Duitse Constitutionele Hof tegen verdere Europese steun en verkiezingen in Frankrijk en Griekenland.

Ook zijn de winstverwachtingen eerder te hoog dan te laag. De hogere olieprijs vertaalt zich in hogere transportkosten en het verlagen van de schulden leidt tot lagere bestedingen en daarmee een lagere omzet en lagere winstmarges. Andere risico's zijn de verslechtering van de financiële positie van Griekenland, Portugal en Spanje. Ook de spanningen met Iran en de oplopende olieprijs hebben een negatieve invloed.

De analisten van de bank waren van mening dat de staatsobligaties van de zwakkere Europese landen op kortere termijn meer zouden profiteren van de ontwikkelingen dan aandelen. Daarnaast zijn zij positief voor high yield obligaties, bedrijfsleningen en obligaties uit de opkomende markten. Het advies voor zakelijke waarden werd eerder in het jaar verhoogd, maar de analisten van Theodoor Gilissen Bankiers blijven licht onderwogen in aandelen. De kansen wegen nu meer op tegen de risico's dan eind vorig jaar. Rente zal nog lang laag blijven De rente zal nog lang laag blijven en is voor de zwakkere landen ook duidelijk gedaald. Maar het positieve effect van de drie jaarsleningen van de ECB neemt af. Banken konden eerst profiteren door de middelen te beleggen in obligaties met een kortere looptijd, maar de rente op deze leningen ligt inmiddels een stuk lager. De risico's betreffen, naast genoemde problemen in de financiële sector, de onzekerheden op politiek gebied zoals het referendum in Ierland, een mogelijk verzet van het Duitse Constitutionele Hof tegen verdere Europese steun en verkiezingen in Frankrijk en Griekenland. Ook zijn de winstverwachtingen eerder te hoog dan te laag. De hogere olieprijs vertaalt zich in hogere transportkosten en het verlagen van de schulden leidt tot lagere bestedingen en daarmee een lagere omzet en lagere winstmarges. Andere risico's zijn de verslechtering van de financiële positie van Griekenland, Portugal en Spanje. Ook de spanningen met Iran en de oplopende olieprijs hebben een negatieve invloed.