Daarnaast wordt het ook moeilijk om de schuldengraad te verlagen. De Europese Centrale Bank kan een aantal maatregelen nemen om de inflatiegraad dichter bij de target van 2% te brengen, bijvoorbeeld door een negatieve depositorentevoet of door het invoeren van quantative easing.

Laatstgenoemde mogelijkheid lijkt om praktische redenen het minst waarschijnlijk, maar kan omwille van het verwachte shock-effect toch niet uitgesloten worden. De ECB heeft voldoende middelen tot haar beschikking om de economie te stimuleren en de inflatie dichter naar de opgelegde target te duwen, maar het is niet meteen duidelijk welke ze zal aanwenden.

Daarnaast wordt het ook moeilijk om de schuldengraad te verlagen. De Europese Centrale Bank kan een aantal maatregelen nemen om de inflatiegraad dichter bij de target van 2% te brengen, bijvoorbeeld door een negatieve depositorentevoet of door het invoeren van quantative easing. Laatstgenoemde mogelijkheid lijkt om praktische redenen het minst waarschijnlijk, maar kan omwille van het verwachte shock-effect toch niet uitgesloten worden. De ECB heeft voldoende middelen tot haar beschikking om de economie te stimuleren en de inflatie dichter naar de opgelegde target te duwen, maar het is niet meteen duidelijk welke ze zal aanwenden.