Een consortium van institutionele investeerders bestaande uit DG Infra+, Fortino, Gimv-XL en PMV laat weten woensdag een concreet investeringsvoorstel te hebben neergelegd bij de raad van bestuur van Electrawinds SE. Dit voorstel omvat een gezamelijke investering van EUR 47.2 miljoen in Electrawinds NV en gaat uit van:

(i) Een gecontroleerde schuldafbouw van het bedrijf;

(ii) Herstel van de reputatie en credibiliteit van het bedrijf richting personeel, leveranciers, klanten, schuldeisers en minderheidsaandeelhouders;

(iii) Een herschikking van de raad van bestuur van het bedrijf en aanstelling van een nieuwe CEO;

(iv) Stabilisering van de huidige activiteiten, waarbij zal worden bekeken welke activa op termijn kunnen worden gevaloriseerd, maar ook welke bestaande projecten verder kunnen worden afgewerkt of ontwikkeld;

(v) Een brugfinanciering die het consortium, als onderdeel van de overeenkomst, bereid is om op zeer korte termijn te verschaffen aan Electrawinds om de onmiddellijke cashbehoeften te dekken.

Een consortium van institutionele investeerders bestaande uit DG Infra+, Fortino, Gimv-XL en PMV laat weten woensdag een concreet investeringsvoorstel te hebben neergelegd bij de raad van bestuur van Electrawinds SE. Dit voorstel omvat een gezamelijke investering van EUR 47.2 miljoen in Electrawinds NV en gaat uit van: (i) Een gecontroleerde schuldafbouw van het bedrijf; (ii) Herstel van de reputatie en credibiliteit van het bedrijf richting personeel, leveranciers, klanten, schuldeisers en minderheidsaandeelhouders; (iii) Een herschikking van de raad van bestuur van het bedrijf en aanstelling van een nieuwe CEO; (iv) Stabilisering van de huidige activiteiten, waarbij zal worden bekeken welke activa op termijn kunnen worden gevaloriseerd, maar ook welke bestaande projecten verder kunnen worden afgewerkt of ontwikkeld; (v) Een brugfinanciering die het consortium, als onderdeel van de overeenkomst, bereid is om op zeer korte termijn te verschaffen aan Electrawinds om de onmiddellijke cashbehoeften te dekken.