Bij het uitbarsten van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten gingen de gezinnen in allerijl hun schulden afbouwen, proces dat volgens LaVorgna inmiddels aardig is opgeschoten. Meer zelfs, de hoofdeconoom van Deutsche Bank denkt dat het zelfs bijna achter de rug is.

Op basis van de huidige groei van de VS-economie zal de verhouding tussen schulden en inkomens van de gezinnen terugvallen tot het historisch gemiddelde. Wanneer de economische groei nog versnelt, zou de verdere deleveraging nog makkelijker verlopen.

Bij het uitbarsten van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten gingen de gezinnen in allerijl hun schulden afbouwen, proces dat volgens LaVorgna inmiddels aardig is opgeschoten. Meer zelfs, de hoofdeconoom van Deutsche Bank denkt dat het zelfs bijna achter de rug is. Op basis van de huidige groei van de VS-economie zal de verhouding tussen schulden en inkomens van de gezinnen terugvallen tot het historisch gemiddelde. Wanneer de economische groei nog versnelt, zou de verdere deleveraging nog makkelijker verlopen.