In Average Is Over: Powering America Beyond the Age of the Great Stagnation, een boek van de hand van Tyler Cowen, wordt een toekomstbeeld geschetst dat niet meteen hoopgevend is. Laaggeschoolden zullen het steeds moeilijker hebben om werk te vinden en dat zal onze hele maatschappij op zijn kop zetten.

Wie een goed diploma heeft, zal wel nog aan de bak raken maar mannen en vrouwen met minder vaardigheden zullen het moeilijker hebben om een job te vinden. We staan namelijk aan het begin van het tijdperk van de robotisering en dat zal grote gevolgen hebben.

In Average Is Over: Powering America Beyond the Age of the Great Stagnation, een boek van de hand van Tyler Cowen, wordt een toekomstbeeld geschetst dat niet meteen hoopgevend is. Laaggeschoolden zullen het steeds moeilijker hebben om werk te vinden en dat zal onze hele maatschappij op zijn kop zetten. Wie een goed diploma heeft, zal wel nog aan de bak raken maar mannen en vrouwen met minder vaardigheden zullen het moeilijker hebben om een job te vinden. We staan namelijk aan het begin van het tijdperk van de robotisering en dat zal grote gevolgen hebben.