Deze evolutie heeft alles te maken met het verdwijnen van miljoenen fabrieksjobs. Een deel van die jobs zijn verplaatst naar de regio Asia Pacific, anderen zijn verdwenen als gevolg van de verregaande automatisering. Het dramatische is dat die verdwenen jobs nooit meer zullen terugkeren.

Het gevolg is dat de middenklasse verdoemd is te verdwijnen. Dit scenario is in de VS al verder gevorderd dan in Europa. Een gevolg er van is dat het sociaal weefsel dreigt te verdwijnen, waardoor ook de maatschappelijke stabiliteit onder druk komt te staan. Uiteindelijk kunnen de sociale spanningen hoog oplopen vanwege een toename van de kloof tussen arm en rijk.

Deze evolutie heeft alles te maken met het verdwijnen van miljoenen fabrieksjobs. Een deel van die jobs zijn verplaatst naar de regio Asia Pacific, anderen zijn verdwenen als gevolg van de verregaande automatisering. Het dramatische is dat die verdwenen jobs nooit meer zullen terugkeren. Het gevolg is dat de middenklasse verdoemd is te verdwijnen. Dit scenario is in de VS al verder gevorderd dan in Europa. Een gevolg er van is dat het sociaal weefsel dreigt te verdwijnen, waardoor ook de maatschappelijke stabiliteit onder druk komt te staan. Uiteindelijk kunnen de sociale spanningen hoog oplopen vanwege een toename van de kloof tussen arm en rijk.